Visitas escolares

Condicióis xenerales

  • Tanto a entrada como as actividades son de baldre pa grupos escolares con reserva previa.
  • Pa participar precísase reserva previa con, alomenos, 48 horas d’antelación. Poden faer a reserva al través del correo electrónico etnogsal@asturias.org ou vía telefónica nel númaro 985 627 243.
  • Os grupos han establecerse d’acordo col centro escolar antias da realización da visita.
  • Visitas de mércoles a venres, preferentemente en horario de mañá.
  • Anque nun é imprescindible, aconséllase preparación previa nel aula.
  • Pode facilitarse presuposto de trasporte dende el sou lugar d’orixe.
  • Recomendaciós na visita al Museo pa minimizar os riesgos de contaxio del COVID-19.

El Museo pone a disposición de los grupos organizados varias posibilidades de visita siendo necesaria, en todos los casos, su reserva previa.

Visita guiada

Visita guiada pol personal guarda-guía del Museo a toda a esposición permanente del Museo, axeitada al nivel educativo de cada grupo

Dirixido a: todos os ciclos educativos a partir de 5 anos.

Duración: úa hora.

Participantes: a unidá escolar vai xebrarse en grupos de 10-12 alumnos que van faer a visita de xeito independiente, podendo simultaniarse dous grupos a un tempo. Cada grupo ha ter qu’ir acompañao por un profesor. Pa poder evaluar a duración total da actividá aconséllase amañar os grupos antias da visita, pal que se pode cuntar col asesoramento del personal del Museo.

Condicióis: actividá de baldre. Imprescindible reserva previa que se ten que confirmar con, alomenos, 48 horas d’antelación.

Observacióis:

• a visita faise en castellano.

• actividá dispoñible de mércoles a venres (baxo petición e sempre que seña posible, poderían acordarse outras fechas axeitadas ás necesidades del centro educativo).

Descargar Guía escolar del Museo curso 2021-2022