11.- Eira

Delantre del banzao del molín ta a eira, espacio aberto enlouxao unde se faía a mallega, operación coa que se sacaba el grao de centén y el de trigo, separando el grao da palla.

era

El procedemento máis vello consistía en mazar as espigas con un mallo, instrumento agrícola formao por dous paos, ún d’elos máis largo e delgao, amarraos por cordas ou correas. A peza máis larga valía p’agarrar a ferramenta e movela, mazando rítmicamente el cereal col máis curtio pa separar el grao. Despóis aventábase con vanos pa deixalo limpo de “polvo e palla”. A empezos del siglo XX incorporáronse a esta operación as malladoras y as aventadoras mecánicas.

A mallega faíase en agosto, despóis da sega del cereal y era úa actividá que xuntaba úa chea de personas, sendo motivo de reunión de familias e vecíos e de celebración festiva.