02.13.- Sala de Tornería

Os pratos e concas das casas labradoras eran cuasemente todos de madera torniada. Nel siglo XVI, Eugenio de Salazar escribe sobre os vecíos de Tormaleo (Ibias): “Es gente de tanta punta, que comen beben en platos y escudillas de palo por no comer ni beber en platos de Talavera, ni vidrio de Veneçia, que dicen que es suçio y que se haze de barro”. Máis achegaos a nosoutros, os inventarios de beis realizaos nel siglo XIX mencionan muitos recipientes de madera nas casas e poucos de cerámica. Nel territorio unde s’inscribe el Museo nun había ningún centro oleiro y as poucas pezas de barro que s’usaban procedían de Ḷḷamas del Mouru (Cangas del Narcea), Castilla e, sobre todo, Galicia.

 torneria2

El torno que s’usaba pá madera era de pedal e media volta. Trátase d’úa máquina sinxela que deixaba a os torneiros d’A Estierna y El Vau (Ibias) trasladarse temporalmente a Lión, Castilla y Estremadura a fabricar cacharros polas casas. A madera usada era a de castañeiro, bidueira e salgueira.

tornería

As formas que se fabricaban eran variadas y abarcaban necesidades diferentes da vida rural. Pa comer y outros usos domésticos había concas, pratos, bacicas, trilladeiras ou riladeiras pa cortar a carne, saleiros e cimbreiras pa levar a comida al monte. Pá matanza había arameños, maseiras ou artesas grandes unde se botaba a carne e s’adobaba. Pa faer manteiga había olas ou mazadeiras unde se mazaba ou batía el leite con úa parafusa. Pal viño había embudos pa os trafegos, canadas pa medir, cachos pa beber, etc.