15.03.- Barbería

En Grandas de Salime houbo dúas barberías que nun tuveron continuidá desque se xubilaron os sous propietarios. A partir dos anos setenta, el servicio pa homes pasóu a darse nas peluquerías de muller. Os tarecos e sillóis de barbería del Museo perteneceron á barbería “Dámaso”, local aberto por D. Dámaso Villaverde en 1929 que deu servicio hasta 1976. A colección completóuse con pezas cedidas pola peluquería Escotet, d’Uviéu.

barberia

Neste espacio espónse tamén úa máquina, ben chamadeira e rudimentaria, de faer permanentes adquirida en Somiedu, á qu’acompaña úa mostra dos instrumentos de peluquería de mulleres dos anos 40 e 50.

barberia2