10.- Molín

En 1994 construíuse nel Museo un molín hidráulico farineiro que guarda os mecanismos de tres molas distintas. El aporte hídrico provén del regueirín que pasa polo recinto del Museo. Pa remediar a falta d’auga nel brao botóuse mao d’un mecanismo ben inxenioso col qu’úa bomba eléctrica impulsa el caudal del acuífero atopao al escavar os cimentos del molín, xenerando un circuito zarrao que lle dá a este molín a particularidá de moverse, contradicindo al famoso refrán, con “auga pasada”.

molino1

El banzao del molín, unde se xunta el auga que move os rodicios, procede de Villaperi (Uviéu) e data de 1869. Desmontóuse pedra a pedra e reconstruíuse coa colaboración da Confederación Hidrográfica del Norte. As máquinas dos molíos adquiríronse en Valdoria (Siero), Nogueiróu (Grandas de Salime) e Colada (Ayande) e corresponden a modelos diferentes.

molino2