02.01.-Corredor d’entrada

Antias da porta d’entrada á Casa Rectoral dispónse un corredor con balaustrada de madera que fai as veces de portal. Os corredores popularizáronse na arquitectura asturiana a partir del siglo XVIII, convertíndose nún dos sous elementos máis característicos. As súas funcióis eran muitas. Orientaos normalmente a mediodía ou al este, os corredores eran fonte de luz e calor, secadeiros de maíz y outros productos ou tendal, alargando en todo caso el espacio útil de dentro das casas. Cuando a últimos del siglo XIX empezan a popularizarse os retretes, estos avezan a puerse, como pasa neste caso, núa veira dos corredores.

corredor-ingreso