02.04.- Sala ou cuarto

A sala ou cuarto era úa estancia de dimensióis curiosas destinada a acoller actos sociales relevantes. Nela faíanse os banquetes dos días de festa e tamén nela se celebraban bautizos, bodas, enterros e filandóis.

sala

Antias del siglo XIX eran mui poucas as casas labradoras que dispuían de sala. É a partir da segunda metá del siglo XIX, coa xeneralización das casas de dous pisos, cuando empeza a ser común amañar este tipo de cuartos nel piso superior. Nestas estancias tán el mobiliario y os obxetos novedosos que se van incorporando a os usos rurales tradicionales; elementos de prestixo que las convirten núas auténticas salas de recepción e representación. A composición tan grande dos grupos familiares forzóu el carácter polivalente d’estos cuartos, que cumpriron, en muitas ocasióis, funcióis como sito pa durmir.

sala2