A colección

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe el Ferreiro” guarda úa das coleccióis máis significativas del sou ámbito, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Os sous fondos achéganse a os 20.000 rexistros, os máis d’elos amostraos na esposición permanente.

El Museo empezóu a catalogación sistemática de todas as súas coleccióis, que s’ha puer a disposición dos interesaos, actualizándola de paso que se vaya ampliando, nel Catálogo da web.

Na web pode consultar información sobre: