15.09.- Hospital

A construcción e posta en funcionamento del Salto de Salime a mediaos del siglo XX provocóu ben trasformacióis núa sociedá de base eminentemente rural e trouxo non poucas novedades. El Salto cuntaba con un hospitalín, del que proceden os máis dos obxetos da sala, que, anque destinao a os sous traballadores y a atender as muitas incidencias laborales, daba tamén servicios privaos a os vecíos.

hospitalillo

hospitalillo2