12.- Casa del molieiro

plano-casa-molinero

A Casa del Molieiro é úa edificación contemporánea que xunta as características distintivas da arquitectura tradicional da contornada. Trátase d’úa construcción de dous pisos e desván con cuberta de louxa.

A entrada al piso d’embaxo faise pola fachada occidental, a través d’un portón con cargadeiro e guardada da intemperie pol volao da galería del piso d’enriba. Este era el espacio unde avezaban a tar as cortes na casa labradora tradicional. El ingreso al piso d’enriba, unde taría a casa pa vivir, faise por úa galería á que s’accede por úas escaleiras integradas nel alzao. As fachadas septentrional y oriental tein as dúas un corredor volao sobre columnas de louxa, outro dos elementos distintivos d’estas casas.

casa-del-molinero

Nel desván ábrense us meinelos rectangulares coa función de deixar acceder as palombas. Estas aves criábanse pr’aprovetar a carne dos pichóis y el escremento de palomba. Os pichóis eran un prato mui apreciao y el sou caldo taba mui recomendao pa enfermos e convalecentes. El escremento usábase como cuito pas terras. A esplotación das palombas tuvo algúa importancia hasta el primeiro tercio del siglo XX y as casas d’algúa entidá cuntaban con palombar nos sous desváis. Na finca apegada al Museo pol norte pode contemplarse un palombar exento de pranta circular. Edificacióis d’esta envergadura nun foron mui frecuentes en Asturias e sempre eran propiedá de casas fortes qu’escenificaban a través d’elas a súa solvencia e prestixo.

exposiciones

El edificio ta destinao al traballo interno del centro y acolle tamén os espacios polivalentes del Museo. Nel piso d’embaxo localízanse os talleres de carpintería e restauración. Nel piso d’enriba, despachos, almacéis y as salas pas esposicióis temporales, eventos e talleres.

exposiciones2

exposiciones3