16.- Fábrica de gaseosas

As augas carbonatadas efervescentes eran apreciadas dende antigo polas súas propiedades benéficas. Os refrescos modernos tuveron a súa orixe nas farmacias, unde os boticarios amañaban as súas propias bebidas como romedio p’aliviar a acidez ou os malestares estomacales. A demanda cada vez máis grande d’estos productos y os avances nas técnicas de carbonatación e d’encorchao propiciaron el empezo da producción industrial. Al largo dos anos, as fábricas tuveron úa implantación eminentemente local, hasta el punto de que se calcula qu’alredor de 1950 había en España máis de 5.000 fabricantes de bebidas gaseosas.

fabrica-gaseosas2

Grandas de Salime cuntóu coa súa propia fábrica de gaseosas, La Grandalesa, da que procede parte da maquinaria que s’espón na sala.

fabrica-gaseosas