17.- Cabazo

El cabazo é, como el horro y a panera, un tipo de graneiro, diseñao adrede pa secar e curar el grao. Conocido tamén como horro galego, a súa área de dispersión colle cuasemente todo el territorio galego, el occidente asturiano hasta el Navia y el norte de Portugal.

cabazo

En términos xenerales consiste núa caxa ou cámara rectangular ventilada y erguida del tarrén con paredes de pedra sobre as que se pon úa louxa volada, chamada tornarratos, que nun deixa qu’entren os roedores. Partindo d’esta concepción básica, son muitas as variantes constructivas, observándose diferencias en tamaños, materiales usaos, acabaos ou morfoloxía dos elementos sustentantes.

El cabazo del Museo é úa estructura de dimensióis modestas. Os costales ou laos mayores da cámara zárranse con listóis de madera verticales aseguraos por un listón horizontal, entre os que se deixa úa rendixa pa que pase el aire. Os penales ou laos menores son de pedra dada de cal unde s’abren meinelos rectangulares de ventilación. A cámara érguese encima de dúas paredes de pedra vista, os cepos, deixando libre el espacio central. El acceso faise por ún dos penales mediante úa escaleira pétrea.