Visitas de grupo

  • Considérase grupo el conxunto de 15 ou máis visitantes.
  • Pa poder disfrutar dos descontos e ventaxas qu’ofrece esta modalidá é imprescindible faer úa reserva previa e confirmala con, alomenos, 24 horas d’antelación. Poden faer a reserva al través del correo electrónico etnogsal@asturias.org ou vía telefónica nel númaro 985 627 243.
  • A reserva axuda al Museo a conocer en tempo el númaro de participantes y as súas espectativas de visita, axeitando os servicios del centro ás súas necesidades. Se el númaro d’integrantes lo aconsella, na recepción del Museo ha reorganizarse el grupo facilitando un acceso escalonao al centro que garantice úa visita cómoda pa todos os participantes.
  • A visita é libre. Coa entrada, apúrrese úa guía de mao dispoñible en español, inglés, francés e galego-asturiano. Un guarda-guía del Museo vai acompañar al grupo mentres é el recorrido p’aclarar as dudas que puideran producirse na visita.

Pa qu’a estancia resulte úa boa esperiencia aconséllase ter en conta estas recomendacióis:

  • A duración calculada da visita é d’úa hora e media. Pa ser ben, había qu’amañar el viaxe con antelación y entrar al Museo con tempo abondo pa poder disfrutar el recorrido sin présa. Se el grupo pasa dos vinte integrantes é necesario considerar el tempo amecido derivao del acceso escalonao al centro. Consulte cualquera duda cuando faga a reserva.
  • Os guarda-guías del centro tán á súa disposición p’atender cualquera duda ou circunstancia que se produza mentres ta nel Museo.
  • É aconsellable seguir el recorrido indicao pa garantizar úa visita completa de todas as instalacióis.