02.05.- Galería

galeriaAs galerías acristaladas incorpóranse ás casas del mundo rural a partir del siglo XIX. Muitos dos corredores antigos zarráronse p’axeitarse á moda nova. El zarramento deixóu diversificar as funcióis d’estos espacios que, anque tuvesen como uso preferente el almacenamento e secao de productos, trasformáronse en muitos casos nun cuarto máis da casa. Algúas galerías usáronse pa durmir ou, como neste caso, destinaronse a actividades que, como a costura, víanse beneficiadas pola chea de luz e calor que daban.