Compra de entradas online

 

Condicióis xenerales

 • A compra d’entradas de grupos de máis de 15 personas ten que ferse al través del teléfano d’información e reservas 902 306 600 / 985 185 860 ou nel correo letrónicoreservas@turismoycultura.asturias.es.
 • As entradas pa visitar el Museo ou pa participar nalgúa das activades que fai, pódense coller online dende el enlace dispoñible máis embaxo, nel Centro de Información Turística de Asturias en Oviedo/Uviéu, na recepción del Museo ou al través del teléfano 985 122 553 todos os días de 17:00 a 19:00 h
 • Antias de comprar a súa entrada consulte as tarifas y os horarios. . É obligación del visitante chegar con antelación abonda pa poder fer a visita al xeito.
 • A entrada vai servir namáis pal día e pase indicao na entrada.
 • Nun s’admiten devolucióis nin cambeos d’entradas por cancelación del visitante ou por nun chegar con antelación abonda. Tampouco s’admiten cambeos de fecha nin modificacióis na tipoloxía d’entrada.
 • El Museo resérvase el dereto d’alterar ou modificar a programación d’eventos. En caso d’anulación, comprométese á devolución del importe da entrada.
 • É obligación del visitante presentar a súa entrada (pódese amostrar nel teléfano móvil ou en papel) y conservala durante toda a visita.
 • As entradas adquiridas con desconto ou tarifa especial terán que xustificar este dereto mediante documento acreditativo na recepción del Museo. En caso de nun presentar a xustificación correspondente, a entrada nun vai servir.
 • Os pequenos tein qu’ir acompañaos en todo momento d’un adulto al sou cargo (agá durante a feitura d’actividades infantiles).
 • A entrada del Museo nun incluye el pase a determinadas actividades complementarias (talleres didácticos ou actividades especiales pás que haxa que retirar invitación ou coyer entrada específica).

 

Información importante pá visita al Museo

 • El martes é el día d’entrar de baldre.
 • A visita al Museo é libre; poñemos á túa disposición úa guía de mao en español, inglés, francés e galego-asturiano. El personal del Museo facilita na entrada úa visión xeneral del Museo y ta á túa disposición pa facilitar el recorrido e resolver as perguntas que podas ter. En determinadas fechas ofrécense visitas guiadas ou visitas temáticas.
 • A duración estimada da visita é d’úa hora e media. Aconseyámoslles que veñan al Museo con tempo abondo pa poder disfrutar axeito a visita.
 • Se fixo a compra d’úa entrada online, achéguese á recepción del Museo pa validar a súa entrada.
 • Ta permitido fer fotos con e sin flax e vídeos (agá audiovisuales del Museo e visitas guiadas).
 • Nun ta permitida a entrada con mascotas a os espacios interiores del Museo. Ofrécese a posibilidá de pasar con mascota a os espacios abertos del recinto, sempre que podan tar ataos mentras se fai a visita ou úa persona responsable quede al sou cargo.
 • Nun se pode fumar nin meter bebidas ou comida dentro del Museo.
 • Al presentar a entrada nel Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga ou nel Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, aplicaráselle tarifa reducida.

COMPRA DE ENTRADAS